logotype


Plyn

montáže - opravy - servis - revize

plynovodů a plynových zařízení

Plynovody

Voda

vodovody - kanalizace

přípojky vody, kanalizace, septiky.

Vodovody, kanalizace

Topení

rozvody - servis - revize

Bolder Theme, for your corporate site

Výstavba a servis inženýrských sítí

Plyn:

  • plynofikaci budov
  • opravu a montáže plynovodů
  • montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení v rozsahu:

zařízení pro rozvod plynů:

domovní a průmyslové plynovody, materiál: ocel, měď, PE médium: plynná paliva

NTL, STL  plynovody a přípojky pro veřejnou potřebu, materiál: ocel, PE, médium: zemní plyn

zařízení pro spotřebu plynů spalováním:

spotřebiče s výkonem pod 50 kW, médium: plynná paliva

plynové kotle s výkonem 50kW a více, médium: plynná paliva

2024  www.msgas.cz  globbers joomla templates