logotype


Plyn

montáže - opravy - servis - revize

plynovodů a plynových zařízení

Plynovody

Voda

vodovody - kanalizace

přípojky vody, kanalizace, septiky.

Vodovody, kanalizace

Topení

rozvody - servis - revize

Bolder Theme, for your corporate site

Výstavba a servis inženýrských sítí

Plyn:

  • plynofikaci budov
  • opravu a montáže plynovodů
  • montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení v rozsahu:

zařízení pro rozvod plynů:

domovní a průmyslové plynovody, materiál: ocel, měď, PE médium: plynná paliva

NTL, STL  plynovody a přípojky pro veřejnou potřebu, materiál: ocel, PE, médium: zemní plyn

zařízení pro spotřebu plynů spalováním:

spotřebiče s výkonem pod 50 kW, médium: plynná paliva

plynové kotle s výkonem 50kW a více, médium: plynná paliva


Certifikáty

Společnost MSGas je certifikována dle dle ISO 9001:2009, ISO 14001:2005 a TPG 923 01-1,2

 Certifikáty ke stažení:

      ISO 9001:2009  CERTIFIKÁT SYSTÉMU MANAGMENTU JAKOSTI                        pdf-icon

     ISO 14001:2005  CERTIFIKÁT SYSTÉMU ENVIROMENTÁLNÍHO MANAGMENTU      pdf-icon

      TPG 923 01 – 1,2   MONTÁŽ A OPRAVY PLYNOVODU                                       pdf-icon

Ostatní dokumenty:

     Integrovaná politika QMS a EMS                                                                         pdf-icon

2020  msgas.cz  globbers joomla templates